Breaking News
Home / Uncategorized / தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி கேரள மாநிலத்தில் பாதிப்படைந்த பகுதிகளுக்கு சென்று உணவு,தண்ணீர் மற்றும் போர்வைகள் வழங்கியது.

தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி கேரள மாநிலத்தில் பாதிப்படைந்த பகுதிகளுக்கு சென்று உணவு,தண்ணீர் மற்றும் போர்வைகள் வழங்கியது.

கேரளா.ஆகஸ்ட் 15

இன்று தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி சார்பாக கேரள மாநிலத்தில் பாதிப்படைந்த பகுதிகளுக்கு சென்று உணவு,தண்ணீர் மற்றும் போர்வைகள் வழங்கியது.

தொடர்ச்சியாக மீண்டும் பல குழுக்களாக சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக அனுப்பப்பட்டது.இதனை சென்னையில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் குழு அறிவித்தது.

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *