Breaking News
Home / Uncategorized / வேலூர் தொகுதியில் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி.இளைஞர் வேட்பாளர் நரேஷ்குமார் அவர்களின் வேட்புமனுவை ஏற்றது தேர்தல் ஆணையம். களத்தில் அதிமுக. திமுக. தஇக. நாதக

வேலூர் தொகுதியில் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி.இளைஞர் வேட்பாளர் நரேஷ்குமார் அவர்களின் வேட்புமனுவை ஏற்றது தேர்தல் ஆணையம். களத்தில் அதிமுக. திமுக. தஇக. நாதக

#வேலூர் #தொகுதியில் #தமிழ்நாடு #இளைஞர் #கட்சி.#இளைஞர் #வேட்பாளர் #நரேஷ்குமார் அவர்களின் #வேட்புமனுவை #ஏற்றது #தேர்தல் #ஆணையம்.
களத்தில் #அதிமுக #திமுக #தஇக #நாதக

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *